tetraSchwank

Wykorzystuje „darmowe“ ciepło I obniża czas zwrotu ogrzewania

 

tetraSchwank – technologia kondensacyjna w ogrzewaniu obiektów przemysłowych

 

tetraSchwank łączy odzysk ciepła z kondensacją, wysokosprawne promienniki rurowe Schwank i inteligentny system sterowania, aby tworzyć system ogrzewania z łączną sprawnością  w wysokości do 110%. tetraSchwank odzyskuje energię spalin, i bezpośrednio podaje ją  z powrotem do przestrzeni  ogrzewanej w postaci podgrzanego powietrza.

 

Istnieją cztery [stąd: tetra] powody, dlaczego nowy system odzysku ciepła oferowany przez firmę Schwank zwróci się szybko, jednocześnie zmniejszając koszty ogrzewania. Celem  inżynierów firmy Schwank było stworzyć system który jest w stanie wykorzystać ciepło spalin bez użycia mediów pośrednich oraz wymiennika  który w prosty sposób   odzyska ciepło.

 

Zasada działania

tetraSchwank jest integralną częścią układu odprowadzenia spalin z promiennika rurowego Schwank. Z maksymalną mocą cieplną do 40 kW, to odzyskuje się energię cieplną zawartą spalinach w kondensacyjnym wymienniku przeciwprądowym  i natychmiast wprowadza odzyskane ciepło ponownie do ogrzewanego budynku.

 

W połączeniu z promiennikami rurowymi Schwank, tetraSchwank odzyskuje tracone ciepło czyniąc je użytecznym.

 

tetraSchwank jest numerem 1 w systemach grzewczych w przypadku obniżenia kosztów ogzrewania – bardzo dobre rozwiązanie dla budynków niskich i średniej wielkości.

 

Główne korzyści:

 

  • Wykorzystanie darmowego ciepła odpadowego
  • Wykorzystanie technologii kondensacji
  • Znaczący wzrost sprawności cieplnej do 110 % [Hi]
  • Szybki czas zwrotu
  • Bezpośrednie ciepło bez mediów pośredniczących

 

Dodatkowe korzyści:

 

tetraSchwank zwiększa całkowitą moc promiennikowego systemu grzewczego, uzyskując sprawność cieplną do 110% dzięki zastosowaniu technologii kondensacji
     Proszę zobaczyć także:

    

 tetraSchwank [pdf]

 

SYSTEMY OGRZEWANIA

Heizsysteme-Berater von Schwank

SERWIS

Service von Schwank für alle Heizsysteme

POMIAR ZUZYCIA ENERGII

Energierechner von Schwank

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Click here for more information
OK