Skopiowane słońce:

Zastosowana przez Schwank zasada ogrzewania może być porównana ze sposobem funkcjonowania Słońca. Fale promieniowania podczerwonego oraz promieniowanie cieplne przechodzą przez powietrze w postaci fal elektromagnetycznych, ogrzewając powierzchnie i ludzi.

 

W ten sposób działa ciemny promiennik firmy Schwank.

 

Fale promieniowania podczerwonego emitowane są przez rozgrzane płytki ceramiczne, a ciepło jest następnie oddawane na wybrane powierzchnie. Odbywa się to dzięki homogenicznemu spalaniu zachodzącemu w ok. 3500 kanałach spalania przypadających na jedną ceramiczną płytkę palnika. Wyprodukowane promieniowanie cieplne lub energia promieniowania podczerwonego trafia bezpośrednio na ludzi, przedmioty i powierzchnie. Energia ta wprawia molekuły w drgania, które następnie odczuwane są jako przyjemne ciepło.

 

Ponadto, ciepło pochodzące z promieniowania oddziałuje zarówno pośrednio, jak i bezpośrednio. Dzięki lekkiemu ogrzaniu obszaru użytkowego, podłoża, wyposażenia lub urządzenia, wytworzone zostaje dodatkowe promieniowanie, odczuwalne jako przyjemny komfort cieplny.

 

Temperatura panująca w pomieszczeniach ogrzanych za pomocą ciemnych promienników firmy Schwank jest zawsze wyższa od rzeczywistej temperatury otoczenia. Tę fizyczną zależność można przedstawić za pomocą prostego wzoru:

 

 

Ogrzanie całkowitej objętości powietrza do żądanej temperatury nie jest konieczne, ze względu na znaczny udział promieniowania w procesie ogrzewania. Taki proces pozwala na zaoszczędzenie dużej ilości cennej energii. Ze względu na niższą temperaturę powietrza, powstają nieznaczne różnice pomiędzy temperaturą panującą wewnątrz obiektu, a temperaturą otoczenia. W rezultacie straty w przepływie powietrza redukowane są w równym stopniu. Dzięki temu zmniejszają się nie tylko koszty wykorzystania energii, ale również koszty zakładowe. Ponadto, zwiększa się także komfort pracowników. Wysokość oszczędności zależy od wybranego przez Państwa modelu promiennika oraz właściwości budynku, jednak z reguły wynoszą one 30-50%, w przypadku remontowanych obiektów. W przypadku nowego budownictwa, koszty zużycia energii również będą zredukowane w znacznym stopniu. Ogólnie znanym jest fakt, że obniżenie temperatury powietrza o 1K zmniejsza zużycie energii o 6-7%. Standardowo, zmniejszenie temperatury w nowym budownictwie o 2-4K skutkuje znacznymi oszczędnościami.

 

Rezultat: oszczędzacie Państwo energię i zwiększacie przyjemnie odczuwalny komfort cieplny


 

SYSTEMY OGRZEWANIA

Heizsysteme-Berater von Schwank

SERWIS

Service von Schwank für alle Heizsysteme

POMIAR ZUZYCIA ENERGII

Energierechner von Schwank

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Click here for more information
OK