Zasadę działania najpierw zaobserwowaliśmy, a następnie zastosowaliśmy w oparciu o obserwację Słońca:

 

Zastosowana przez przez nas zasada ogrzewania hal może być porównana ze sposobem funkcjonowania Słońca – fale elektromagnetycznego promieniowania podczerwonego przechodzą przez powietrze, ogrzewając powierzchnie i ludzi.

 

W ten sposób działa promiennik rurowy firmy Schwank:

 

Palnik wytwarza długi, laminarnie rozkładający się promień, który rozgrzewa rurę promieniującą promiennika rurowego do temperatury 650°C. Specjalnie aluminiowane rury emitują wówczas promieniowanie podczerwone odczuwane w otoczeniu jako przyjemne ciepło. W przypadku promienników rurowych, w przeciwieństwie do  promienników jasnych, rury nie świecą jasnym światłem, lecz pozostają przyciemnione. Dlatego też nazywany jest promiennikiem ciemnym lub promiennikiem rurowym.

 

Promiennik rurowy, produkuje bezpośrednie ciepło radiacyjne do ogrzewania hal. Można je zaobserwować podczas ogrzewania otaczających nas powierzchni [np. podłóg, urządzeń]. Ponadto, promiennik rurowy nadaje się do ogrzewania niewysokich pomieszczeń, ze względu na niskie temperatury powierzchni własnej.

 

Przy zastosowaniu ciemnych promienników firmy Schwank, temperatura odczuwalna jest wyższa od temperatury rzeczywistej otoczenia. Tę fizyczną zależność można przedstawić za pomocą prostego wzoru:

 

 

 

 


 

SYSTEMY OGRZEWANIA

Heizsysteme-Berater von Schwank

SERWIS

Service von Schwank für alle Heizsysteme

POMIAR ZUZYCIA ENERGII

Energierechner von Schwank

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Click here for more information
OK