Oszczędność i komfort pracy

Na temat wprowadzenia nowego systemu grzewczego w hali napraw lokomotyw w Poznaniu rozmawiamy z Głównym Inżynierem ds. Infrastruktury PKP Cargo Poznań - Panem Zbigniewem Marciniakiem.

Promienniki ciepła Schwank w hali naprawczej lokomotyw PKP Cargo. Wymiana starego systemu na nowoczesny system ogrzewania hal Schwank pozwolił wprowadzić oszczędność energii rzędu 50%.

Proszę powiedzieć, kiedy i dlaczego rozpoczęliście tę inwestycję?

Powodem poszukiwania innych rozwiązań ogrzewania hali napraw lokomotyw był przestarzały system ogrzewania z wykorzystaniem wodnych nagrzewnic. Instalacja CO w hali zasilana była z kotłowni olejowej. Pierwsze pomysły i wstępne oferty na temat innego bardziej wydajnego i ekonomiczniejszego ogrzewania pojawiły się już w roku 2009. W roku 2011 nadarzyła się możliwość rozpoczęcia prac. Opracowano dokumentację projektową, a następnie zamontowano urządzenia grzewcze czyli promienniki jasne typu supraSchwank. Niestety mieliśmy ograniczone środki finansowe i w roku 2011 udało się zamontować tylko same urządzenia. Sezon zimowy 2011/2012 był dla naszych pracowników wyjątkowo zimny, gdyż zdemontowaliśmy stare, mało wydajne nagrzewnice ale nowo zamontowane promienniki nie miały zasilania. Gaz udało się doprowadzić w roku 2012 i podczas kolejnej zimy warunki pracy były już zupełnie inne.

 

Dlaczego wybraliście produkt supraSchwank? Czy zdecydowała o tym specyficzna budowa hal do naprawy lokomotyw?

Hala napraw lokomotyw jest dużym obiektem dla którego dobierając system ogrzewania należało uwzględnić następujące problemy: duża kubatura, kilkanaście bram wjazdowych (wymiary 4,5 m x 6,0 m), nierównomierne wykorzystanie obiektu (stanowisk pracy) w zależności od obciążenia. Należało dobrać taki system grzewczy, który pozwoli efektywnie ogrzewać wybrane stanowiska pracy bez strat energii w innych częściach hali. Ponadto system powinien być sterowany w sposób łatwy dla pracownika, a jednocześnie eliminować zbędne zużycie energii.

 

Jak długo trzeba było czekać na efekty?

Efekty pojawiły się właściwie zaraz po uruchomieniu nowego systemu ogrzewania. Pierwszym efektem były odczucia pracowników wykonujących naprawy lokomotyw na hali. Od samego początku pracownicy zaczęli chwalić system, którego działanie odczuwali bezpośrednio na stanowiskach pracy. Kolejny efekt, czyli możliwość sterowania pracą urządzeń grzewczych w różnych częściach hali pojawił się dopiero po jakimś czasie, kiedy pracownicy przyzwyczaili się do nowego sposobu sterowania pracą urządzeń grzewczych. Następne efekty to możliwość ustawiania temperatury w poszczególnych strefach przez pracowników nadzoru w zależności od tego w jakich godzinach i na których stanowiskach wykonywane są czynności naprawcze. Ostatecznym efektem wprowadzenia nowego systemu ogrzewania były znaczące oszczędności w kosztach ogrzewania obiektu, przy zauważalnej poprawie komfortu pracy.

 

Z tego co Pan mówi, najbardziej zadowoleni są sami pracownicy.

 

Głosy zadowolenia z wprowadzenia nowego systemu ogrzewania dochodziły do nas zaraz po uruchomieniu systemu. Po pewnym czasie dotarła do mnie opinia, że tak ciepło na tej hali nigdy jeszcze nie było. Należy w tym miejscu dodać, że wraz z wymianą systemu ogrzewania wymieniono bramy wjazdowe (14 szt.) na znacznie szczelniejsze, zamykane automatycznie, ze sprzężonymi kurtynami powietrznymi.

 

Proszę opisać w kilku zdaniach przedsiębiorstwo PKP Cargo.

PKP CARGO S.A. jest drugim przewoźnikiem towarowym w Europie. Spółka w październiku zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Oferta publiczna PKP CARGO o wartości 1,42 mld zł to największa od początku tego roku oferta publiczna w Polsce oraz pierwsza z sukcesem uplasowana oferta akcji kolejowego przewoźnika towarowego z Unii Europejskiej.

 

Czy zarekomendowalibyście supraSchwank innym zakładom należącym do Państwa spółki?

 

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń możemy w pełni potwierdzić bardzo wydajną i ekonomiczną pracę całego systemu ogrzewania w oparciu o promienniki typoszeregu supraSchwank. Dzięki zmianie systemu ogrzewania koszty mogliśmy zredukować o połowę, uzyskując zakładany (wyższy od dotychczasowego) poziom komfortu cieplnego dla pracowników. Jednocześnie uzyskaliśmy szybki zwrot wyższych kosztów inwestycji, wynikający z zastosowania wydajniejszych urządzeń, w postaci oszczędności zużycia gazu. Dlatego możemy zarekomendować urządzenia firmy Schwank Polska jako urządzenia o dużej sprawności energetycznej i szybkim zwrocie nakładów inwestycyjnych. Nie bez znaczenia są też pozytywne odczucia pracowników zadowolonych ze znacznej poprawy warunków pracy.

 

Dziękujemy za rozmowę.


Ja również bardzo dziękuję.


 

SYSTEMY OGRZEWANIA

Heizsysteme-Berater von Schwank

SERWIS

Service von Schwank für alle Heizsysteme

POMIAR ZUZYCIA ENERGII

Energierechner von Schwank

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Click here for more information
OK