Licznik energii

Kalkulacja oszczędności energii w stosunku do dotychczas stosowanego systemu ogrzewania


Krok 1 - wprowadzenie danych o budynku
Krok 2 - Państwa zapotrzebowanie na ciepło

Czy znane jest zapotrzebowanie na ciepło?

Tak Nie


Krok 3 - Jakie jest Państwa zapotrzebowanie na ciepło (w kW)

Ta opcja nie jest aktywna, ponieważ nie podali Państwo zapotrzebowania na ciepło.
Krok 4 - Pozostałe dane o budynku

Ta opcja nie jest aktywna, ponieważ nie podali Państwo zapotrzebowania na ciepło.
Krok 5 - Temperatura
Krok 6 - Ilość godzin roboczych
Krok 7 - Dotychczasowe ogrzewanie
Krok 8 - cena gazu

Cena gazu [euro;/kWh]
 

Wynik:

Potencjalna oszczędność w stosunku rocznym:

Szczegóły:

Dotychczasowe zużycie: kWh
Obecne zużycie: kWh
Dotychczasowe CO2 Zużycie: t
Obecne CO2 Zużycie: t
Oblicz ponownie

Wyrażam zainteresowanie wykonaniem bezpłatnego energii cieplnej obiektu.Powyższe dane obliczone zostały na podstawie szacunkowych wartości doświadczalnych [np. przyjęty godzinowy współczynnik wymiany powietrza, uproszczony wspolczynnik wymiany ciepła, etc.] oraz skalkulowane za pomocą niezależnych wartości pomiarowych. W wyniku tego uzyskane dane [np. ustalenie obciążenia cieplnego wg normy DIN EN 12831 lub innych podobnych] mogą odbiegać od dokładnych wartości uzyskanych podczas rzeczywistego pomiaru.

Chętnie przedstawimy szczegółową prognozę zapotrzebowania na energię, sporządzoną w oparciu o konkretne parametry budynku [właściwości fizyczne oraz przeznaczenie].
Wrmekoeffizient T:
Wrmekoeffizient L:
N:
K:
U:
DeltaT:
DeltaT-Tabelle:
Kw alt :
Kw neu :
Preis in € alt:
Preis in € neu:
Ich bin eine globale Hilfsfunktion

 

SYSTEMY OGRZEWANIA

Heizsysteme-Berater von Schwank

SERWIS

Service von Schwank für alle Heizsysteme

POMIAR ZUZYCIA ENERGII

Energierechner von Schwank

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Click here for more information
OK